Försäkring

Behöver jag försäkra min egendom i Kronmagasinet?

Säkerhet och trygghet är två av de viktigaste faktorerna när det gäller att välja ett förrådshotell.
Du lämnar dina personliga saker i ett förråd, kanske i flera månader i taget, utan att titta till dem.
Du vill vara säker på att dina saker är i tryggt förvar. Du har valt ett förrådshotell som är låst, har larm och kameraövervakning, vilket är en bra början.
Men du kan ta säkerheten ett steg längre genom att försäkra din egendom mot stöld, skador och naturkatastrofer.

Inte alla väljer att försäkra sina personliga tillhörigheter i ett förrådshotell. Kanske beroende på det ekonomiska värdet av det förvarade godset. Men i nedanstående fall bör du överväga att försäkra det du förvarar.

Högt värde på dina saker:

Om du förvarar familjeklenoder, bohag, verktyg, möbler eller annat värdefullt, är det en god idé att titta på vår förrådsförsäkring. Om sakerna skadas eller förloras, kan dessa typer av objekt vara svåra att ersätta via vanliga försäkringar.

Din hemförsäkring omfattar inte lagring på annan plats än hemma:

Många typer av hemförsäkringar täcker inte skada på dina saker när de lämnar din bostad, särskilt inte om de skadas av skadedjur eller genom vattenskada. Kontrollera med ditt försäkringsbolag för att avgöra vad din försäkring täcker.

Du kommer att vara bortrest:

Om du lagrar tillhörigheter inför en lång resa eller tillfällig flytt – och du har därmed inte möjlighet att regelbundet titta till dina saker – då vill du kanske ha det extra skydd som en förrådsförsäkring ger .

Ditt förrådshotell kräver det:

Vissa förrådshotell kräver att du tecknar en försäkring som en del av deras avtalsvillkor. Hos Kronmagasinet är det frivilligt att teckna vår försäkringsoption. Dock kräver vi att du har dina saker fullvärdesförsäkrade på annat sätt om du avstår den försäkringsoption Kronmagasinet erbjuder. Giltigt försäkringsdokument där det tydligt framgår att fullvärdesförsäkringen omfattar förvaring i Kronmagasinet, ska uppvisas vid hyrestillfället. I annat fall rekommenderar vi
den försäkringsoption vi erbjuder.

Att förvara dina personliga tillhörigheter på ett säkert sätt är en av de främsta orsakerna till att välja Kronmagasinet.
Med en förrådsförsäkring ökar du din säkerhet och trygghet. Och med priser som börjar på runt 50 kr/månad, är kanske kostnaden lägre än förväntat för att öka din egen trygghet.

Du som kund ansvarar alltid för att det som förvaras i Kronmagasinet är försäkrat, antingen genom den försäkringsoption vi erbjuder eller på annat sätt.

Vi rekommenderar våra kunder att dokumentera vad som förvaras i förrådet, enklast gör ni detta genom att ta några bilder då ni flyttar in era saker i det hyrda förrådet.

På så sätt blir det lättare att komma i håg vad ni förvarar i förrådet, särskilt om ni kommer att vara borta länge. Skulle det behövas så uppskattar även försäkringsbolag en sådan dokumentation.

Kronmagasinet är medlem i SSA – Swedish Self Storage Association.

SSA har förhandlat fram ett avtal med Global Reson försäkringar vilket Kronmagasinet använder sig av. Global Reason har stor erfarenhet av att försäkra gods i förrådshotell.

Vi erbjuder således våra kunder möjlighet att försäkra sitt gods enligt villkor som är anpassade efter de förutsättningar som råder när du förvarar dina saker i ett förrådshotell.

Som kund behöver du inte göra något annat än att ange värdet på ditt förvarade gods. Resten sköter vi.